Resurser

Resultat 1

15 identifierade utmaningar

Rapport om vilka utmaningar kvinnor upplever på arbetsplatsen i en remote/hybrid miljö

Kartläggning av de 15 utmaningar som upplevs av kvinnor som arbetar på distans eller i en hybrid miljö.

Resultat 2

15 identifierade utmaningar

Rapport om vilka utmaningar chefer/ledare/HR upplever med fokus på mentalt välmående på arbetsplatsen i en remote/hybrid miljö

Kartläggning av de 15 viktigaste utmaningarna för chefer/ledare som stöder distansarbetare.

Self Assessments

Resultat 3

Utbildningsguide & checklista för chefer/ledare/HR

En utbildningsguide och en checklista för chefer/ledare/HR om hur man hanterar de identifierade utmaningarna och hur man utbildar anställda som arbetar på distans eller i en hybrid miljö.

Reports

Self Assessments

Resultat 4

Utbildningsprogram för utbildare

Reports

Self Assessments