Om projektet

De övergripande målen för vårt projekt är att öka den psykiska hälsan, förebygga utbrändhet och social utestängning när det gäller karriärutveckling för kvinnor som arbetar på distans.

Stödja målet mångfald och inkludering för Erasmus+-programmet 2022.

Forskning visar att kvinnor som grupp har påverkats mest av pandemin och också har en högre risk att bli utbrända, med BB vill vi förstå kvinnors utmaningar, skapa utbildningsmaterial som hjälper till att stödja kvinnor som arbetar på distans.

Projektet kommer att omfatta skapandet av verktyg, en checklista och utbilda chefer, ledare och HR-personal för att bekämpa utbrändhet bland kvinnor som arbetar på distans och hotet om att de utesluts från potentiella karriärutvecklingar.