O Projekcie

Celem ogólnym naszego projektu jest poprawa zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie wypaleniu i wykluczeniu społecznemu w aspekcie rozwoju kariery zawodowej kobiet pracujących zdalnie.

Wspieranie obiektywnej różnorodności i włączenia w ramach programu Erasmus+ 2022.

Badania pokazują, że pandemia najbardziej dotknęła kobiety, które również są w grupie wyższego ryzyka w zakresie zagrożenia
wypaleniem zawodowym.

Razem z naszymi partnerami w projekcie BB, chcemy zrozumieć aktualne wyzwania kobiet, stworzyć odpowiednie narzędzia, materiały szkoleniowe, które pomogą wspierać kobiety
w pracy zdalnej.