Rezultaty

Rezultat 1

Identyfikacja 15 trudności

Doświadczanych przez kobiety pracujące zdalnie

Identyfikacja 15 trudności, jakich doświadczają kobiety pracujące zdalnie. W przezwyciężeniu tych trudności, mogą pomóc menedżerowie i coachowie, korzystając ze swych kompetencji i odpowiednio dobranych narzędzi, wykorzystujących chociażby założenia coachingu oraz inteligencji emocjonalnej.

Rezultat 2

Identyfikacja 15 trudności

Doświadczanych przez lidera/HR managera
Perspektywa menedżera/lidera

Identyfikacja 15 kluczowych trudności, jakie napotykają menedżerowie/liderzy, zarządzający pracownikami wykonującymi pracę zdalną

Self Assessments

Rezultat 3

Opracowanie przewodnika szkoleniowego i narzędziownika dla menedżerów

Przewodnik szkoleniowy i narzędziownik dla menedżerów, dotyczące radzenia sobie ze zidentyfikowanymi trudnościami. Materiały te mają za zadanie udoskonalić szkolenia pracowników pracujących zdalnie.

Reports

Self Assessments

Rezultat 4

Opracowanie programu szkoleniowego dla trenerów

Reports

Self Assessments