Beat Burnout

W kontekście tworzenia nowoczesnych miejsc pracy, w których coraz częściej korzysta się z pracy zdalnej i hybrydowej, niniejszy projekt koncentruje się na poprawie zdrowia psychicznego i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań stojących przed kobietami w procesie rozwoju kariery. Mając świadomość, że wspomniane środowiska pracy znacząco wpływają na kobiety, priorytetem w projekcie jest zorientowanie na inkluzję i różnorodność.

Wszystko po to, aby łagodzić ryzyko w postaci wykluczenia społecznego i wypalenia zawodowego. Odpowiadając na te konkretne potrzeby, nasza inicjatywa ma na celu stworzenie bardziej wspierającego i sprawiedliwego środowiska pracy dla kobiet, spójnego z szerszym kontekstem równości i dobrostanu w miejscu pracy.

Pandemia pogłębiła istniejące nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w niemal wszystkich obszarach życia, zarówno w Europie, jak i na całym Świecie. Przyczyniła się też do regresu w wielu aspektach życia społecznego i ekonomicznego. Priorytetem w projekcie jest zorientowanie na inkluzję i różnorodności. Pandemia najbardziej odbiła się na kobietach, które są bardziej narażone na wypalenie zawodowe. Wraz z upowszechnieniem się pracy zdalnej, rośnie ryzyko wykluczenia zawodowego kobiet i zwiększania się różnic między płciami. Niesie to ze sobą zagrożenia zdrowotne, wśród których szczególną uwagę należy zwrócić na depresję, niepokój i stres, potencjalnie prowadzące do wypalenia zawodowego. Nie jest to zupełnie nowe wyzwanie, jednak pandemia stała się niejako punktem zwrotnym, sprawiając, że obecnie dobro pracowników jest szczególnie zagrożone.