Partnerzy

Nic, co jest realiowane w ramach projektu Beat Burnout, nie mogłoby zostać osiągnięte bez współpracy organizacji na poziomie europejskim. Współpraca ta umożliwia uchwycenie różnych perspektyw wypalenia zawodowego u kobiet, jednocześnie sprzyjając dialogowi i poszukiwaniu wspólnego rozwiązania dla wszystkich zidentyfikowanych problemów.

INSTITUT INPRO

Czechy

Edukacja nie kończy się w momencie opuszczenia szkoły. Naszym celem jest rozszerzenie edukacji na miejsca i zawody, w których w innym przypadku nie byłaby ona spotykana. Promujemy uczenie się przez całe życie i kształcenie zawodowe poprzez zapewnianie szkoleń zawodowych i działań w zakresie mobilności w UE i poza nią oraz współpracujemy przy międzynarodowych projektach edukacyjnych w celu opracowania innowacyjnych materiałów do uczenia się dorosłych.

SMART UMBRELLA

Grecja

Smart Umbrella to świeże podejście do rozwiązywania starych problemów. Funkcjonowaliśmy jako Smart Hub i Centrum Wsparcia Innowacji, Start-upów, Scale-upów i Przedsięwzięć Kreatywnych. W szczególności jesteśmy ukierunkowanym i wyspecjalizowanym centrum biznesowym, zapewniającym doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, coachingu, mentoringu, szkoleń zawodowych i wsparcia w ramach europejskich działań projektowych.

Współpracujemy z interesariuszami z sektora prywatnego, publicznego i non-profit we wszystkich regionach Grecji, aby zidentyfikować ich potencjał i stawić czoła najważniejszym wyzwaniom. Nasze zindywidualizowane podejście łączy w sobie głęboki wgląd w dynamikę rozwoju organizacji i rynków, w odniesieniu do potrzeb społeczeństwa i odpowiednich grup docelowych.

Center för Socialt Entreprenörskap Sverigee

Szwecja

Centrum Przedsiębiorczości Społecznej CSES działa na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju i innowacji, pełniąc funkcję doradcy przedsiębiorców społecznych i kulturalnych oraz będąc aktywnymi partnerami w projektach UE, skupiających się na włączeniu społecznym, zrównoważonym rozwoju, edukacji antydyskryminacyjnej i równości płci. Działamy również jako eksperci na rzecz władz i regionów zarówno w kraju, jak i za granicą. CSES powstał w 2011 roku jako pierwszy w Szwecji inkubator przedsiębiorczości społecznej. Od tego czasu wsparliśmy tysiące ludzi pomysłami, które mają znaczenie, a każdy z nich ma inne pochodzenie, doświadczenia i wyzwania.

Instruction and Formation

Irlandia

I & F Education to irlandzka organizacja działająca w Dublinie na rzecz rozwoju edukacyjnego osób w każdym wieku, szczególnie w obszarach przedsiębiorczości, sportu i rozwoju osobistego, młodzieży i szkół, nauki języków, włączenia społecznego i różnorodności oraz rozwoju obszarów wiejskich. Kładziemy nacisk na uczenie się przez całe życie i kształcenie dorosłych.

die Berater

Austria

 Nasza grupa korporacyjna składa się z: die Berater® – wiodącej austriackiej firmy konsultingowej w zakresie edukacji i szkoleń, MAKAM Research: Badania rynku za pomocą certyfikowanych narzędzi, CATRO Personalberatung: specjaliści w zakresie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Die berater oferuje klientom kompleksowe know-how we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi: od poszukiwania personelu, poprzez doradztwo HR, szkolenia i edukację, coaching, analizy satysfakcji pracowników, aż po outplacement i leasing pracowniczy.

FORUM PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO, SL

Hiszpania

Jesteśmy hiszpańską organizacją z siedzibą w Sewilli, skupiającą się na szkoleniach i rozwoju edukacyjnym osób w każdym wieku, szczególnie w obszarach młodzieży i sportu, przedsiębiorczości, języków i włączenia społecznego. Nasze plany szkoleniowe opierają się na podnoszeniu umiejętności personelu w celu ich dostosowania do wymogów rynku pracy, poszerzaniu i aktualizowaniu ich wiedzy, a także kursach skierowanych specjalnie do pracowników lub osób bezrobotnych, które chcą zdobyć nowe umiejętności umożliwiające ich rozwój w środowisku pracy.

ORANGE HILL

Polska

Jesteśmy polską organizacją z siedzibą w Krakowie, skupioną na trzech głównych filarach:

  • ROZWÓJ WIEDZY I NARZĘDZI ELEKTRONICZNYCH opracowywanych, we współpracy ze środowiskiem akademickim, tworzenie metodologii i narzędzi on line do diagnostyki organizacyjnej;
  • WSPIERANIE PROFESJONALISTÓW I SIECI WSPÓŁPRACY – dostarczanie dedykowanych rozwiązań diagnostycznych praktykom – trenerom i konsultantom;
  • DORADZTWO – projektowanie, wdrażanie i zarządzanie projektami ukierunkowanymi na rozwój organizacyjny i osobisty.

PRISM Impresa Sociale s.r.l.

Włochy

PRISM jest przedsiębiorstwem społecznym non-profit, którego misją jest tworzenie równych szans i sprzyjanie postępowi. Od 2012 roku pełnimy funkcję wykwalifikowanego agenta rozwoju, z siedzibą operacyjną w mieście Palermo oraz w Enna (Włochy).

PRISM jest przedsiębiorstwem społecznym non-profit, którego misją jest tworzenie równych szans i sprzyjanie postępowi. Od 2012 roku pełnimy funkcję wykwalifikowanego agenta rozwoju, z siedzibą operacyjną w mieście Palermo oraz w Enna (Włochy).

Koncepcja PRISM wywodzi się z serca sycylijskiego lądu, z inicjatywy profesjonalistów zajmujących się współpracą i dialogiem międzykulturowym, zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym.