Partneři

Nic z toho, co projekt Beat Burnout sleduje, by se neobešlo bez spolupráce evropských organizací. Ty přinášejí různé pohledy na problematiku vyhoření u žen, což je přínosem pro dialog a hledání společného řešení pro všechny.

INSTITUT INPRO

Česká republika

Vzdělávání nekončí, když opustíte školu. Naším cílem je rozšířit vzdělávání do míst a profesí, kde by se s ním jinak nesetkali. Podporujeme celoživotní a odborné vzdělávání prostřednictvím poskytování odborné přípravy a aktivit mobility v rámci EU i mimo ni a spolupracujeme na mezinárodních vzdělávacích projektech s cílem vyvinout inovativní materiály pro vzdělávání dospělých.

SMART UMBRELLA

Řecko

Smart Umbrella představuje nový přístup k řešení starých problémů. Fungujeme jako Smart Hub a centrum podpory pro inovace, start-upy, scale-upy a kreativní odvětví. Konkrétně jsme cílený a specializovaný Business Hub, který poskytuje poradenství v oblasti rozvoje podnikání, a to prostřednictvím poradenství, koučování, mentoringu, odborného vzdělávání a přípravy a podpory prostřednictvím evropských projektových aktivit.

Spolupracujeme se zúčastněnými stranami ze soukromého, veřejného a neziskového sektoru ve všech regionech, abychom identifikovali jejich příležitosti s nejvyšší hodnotou, řešili jejich největší výzvy, školili jejich zaměstnance a transformovali jejich organizace. Náš individuální přístup kombinuje hluboký vhled do dynamiky organizací, společností a trhů s ohledem na potřeby společnosti a příslušných cílových skupin.

Center för Socialt Entreprenörskap Sverigee

Švédsko

Centrum pro sociální podnikání se snaží podporovat udržitelnost a inovace tím, že působí jako poradce sociálních a kulturních podnikatelů a je aktivním partnerem v projektech EU zaměřených na sociální začleňování, udržitelnost, vzdělávání proti diskriminaci a rovnost žen a mužů. Pracujeme také jako odborníci jménem úřadů a regionů na národní i mezinárodní úrovni. CSES vznikl v roce 2011 jako první švédský inkubátor pro sociální podnikání. Od té doby jsme podpořili tisíce lidí s nápady, které mění svět k lepšímu, přičemž všichni mají různé zázemí, zkušenosti a výzvy.

Instruction and Formation

Irsko

I & F Education je irská organizace působící v Dublinu, zabývá se vzděláváním lidí všech věkových kategorií, zejména v oblastech podnikání, sportu a osobního rozvoje, mládeže a škol, osvojování jazyků, inkluze a rozmanitosti a rozvoje venkova. Zdůrazňujeme a klademe důraz na celoživotní vzdělávání i vzdělávání dospělých.

die Berater

Rakousko

Naši firemní skupinu tvoří: die Berater® – přední rakouská poradenská společnost v oblasti vzdělávání a školení, MAKAM Research: průzkum trhu pomocí certifikovaných nástrojů, CATRO Personalberatung: specialisté na strategické řízení lidských zdrojů. Die berater nabízí klientům komplexní know-how ve všech otázkách řízení lidských zdrojů: od vyhledávání zaměstnanců, personálního poradenství, školení a vzdělávání, koučování, analýz spokojenosti zaměstnanců až po outplacement a personální leasing.

FORUM PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO, SL

Španělsko

Jsme španělská organizace se sídlem v Seville, která se zaměřuje na vzdělávání a rozvoj lidí všech věkových kategorií, zejména v oblasti mládeže a sportu, podnikání, jazyků a sociálního začleňování. Naše vzdělávací plány jsou založeny na zvyšování dovedností studentů pro jejich budoucí zapojení do pracovního trhu, rozšiřování a doplňování jejich znalostí, stejně jako na kurzech specificky zaměřených na zaměstnané nebo nezaměstnané pracovníky, kteří chtějí získat nové dovednosti pro svůj rozvoj a uplatnění na pracovním trhu.

ORANGE HILL

Polsko

sme polská organizace se sídlem v Krakově, která se zaměřuje na tři hlavní pilíře:

  • ZNALOSTI A ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE, které ve spolupráci s akademickým prostředím vyvíjejí metodiky a elektronické nástroje pro diagnostiku organizací;
  • PODPORA PROFESIONÁLŮ A SÍTĚ – poskytování specializovaných diagnostických řešení odborníkům z praxe – školitelům a konzultantům;
  • PORADENSTVÍ – tvorba, realizace a řízení projektů zaměřených na organizační a osobnostní rozvoj.

PRISM Impresa Sociale s.r.l.

Itálie

PRISM je neziskový sociální podnik, jehož posláním je vytvářet rovné příležitosti pro odpovědný pokrok společností, komunit a lidí – od roku 2012 působí jako kvalifikovaný rozvojový agent s provozním sídlem ve městě Palermo a sídlem v italské Enně.

PRISM představuje centrum společného plánování, otevřené veřejným i soukromým subjektům, pro vypracování rozvojových strategií a intervencí na míru, zaměřených na zhodnocení rozmanitosti a sdílení sociálních, kulturních a ekonomických zdrojů místních komunit, a to z mezinárodní perspektivy.

Koncept PRISM vznikl v srdci sicilského vnitrozemí z iniciativy odborníků působících v oblasti mezikulturní spolupráce a dialogu, a to jak na evropské, tak na mezinárodní úrovni.