Beat Burnout

V rámci moderního pracoviště, které stále častěji využívá vzdálené a hybridní pracovní prostředí, se tento projekt zaměřuje na posílení duševního zdraví a prevenci vyhoření, zejména na řešení problémů, kterým čelí ženy při svém kariérním rozvoji.

Acknowledging that women have been significantly impacted in these work settings, the project prioritizes inclusion and diversity to mitigate risks like social exclusion and burnout. By addressing these specific needs, the initiative aims to create a more supportive and equitable work environment for women, aligning with broader goals of workplace equality and well-being.

Pandemie prohloubila dosavadní nerovnosti mezi ženami a muži téměř ve všech oblastech života, a to jak v Evropě, tak i v zahraničí. v Evropě i mimo ni, a tím se snižují těžce vydobyté úspěchy minulých let. Priorita inkluze a rozmanitosti je v tomto projektu klíčová, ženy byly pandemií zasaženy nejvíce a jsou více ohroženy vyhořením. S nárůstem počtu pracovníků na dálku práce existuje riziko vyloučení žen z kariérního rozvoje a zvýšení rozdílů mezi pohlavími. V konečném důsledku, pokud to nebude zvládnuto s pomocí empatickým a uvědomělým vedením, budou se předvídatelně zvyšovat deprese, úzkost a stres zaměstnanců, což může vést k vyhoření. Tato výzva není nová, ale pandemie pro ni vytvořila bod zlomu a blahobyt zaměstnanců je tak ohrožen.