Zdroje

Výstup 1

kvantitativní a kvalitativní u žen pracujících na dálku

kvantitativní a kvalitativní u žen pracujících na dálku

Identifikace 15 obtíží, které zažívají ženy pracující na dálku v situacích, s nimiž jim mohou pomoci manažeři a koučové, s cílem překonat nejdůležitější obtíže pomocí koučovacích dovedností a nástrojů emoční inteligence.

Výstup 2

Identifikujte 15 obtíží

kvantitativní a kvalitativní analýza ze strany vedoucího/HR

Definujte 15 klíčových obtíží, se kterými se setkávají manažeři/vedoucí pracovníci podporující pracovníky na dálku.

Self Assessments

Výstup 3

Vytvoření průvodce školením a kontrolního seznamu pro manažery

Průvodce školením a kontrolní seznam pro vedoucí pracovníky, jak řešit zjištěné potíže a jak školit zaměstnance, kteří pracují.

Reports

Self Assessments

Výstup 4

Vývoj školícího programu pro školitele

Reports

Self Assessments