Beat Burnout

Inom ramen för en modern arbetsplats, som i allt högre grad använder sig av distans- och hybridarbete, fokuserar detta projekt på att förbättra den psykiska hälsan och förebygga utbrändhet, särskilt genom att ta itu med de utmaningar som kvinnor möter i sin karriärutveckling.

Projektet är medvetet om att kvinnor har påverkats avsevärt i dessa arbetsmiljöer och prioriterar inkludering och mångfald för att minska risker som social utestängning och utbrändhet. Genom att ta itu med dessa specifika behov syftar initiativet till att skapa en mer stödjande och rättvis arbetsmiljö för kvinnor, i linje med bredare mål om jämställdhet och välbefinnande på arbetsplatsen.

Sedan pandemin har jämställdheten mellan kvinnor och män försämrats, både inom och utanför Europa, framgångarna innan pandemin suddades ut och vi har i många fall tagit steg tillbaka. I detta projekt så är inkludering och mångfald central, dels med pandemin som påverkade arbetet mot jämställdhet i arbetslivet men främst för att kvinnor löper högre risk att bli utmattade. I och med det ökade distansarbetet sätts det nya krav på ledarskapet och det förmågan att se till att anställda mår bra. Utbrändhet är ett globalt problem och fler företag måste sätta fokus på anställdas välbefinnande.