Partners

Utan det viktiga samarbetet med europeiska organisationer skulle inte målen för projektet Beat Burnout kunna uppnås. Organisationer bidrar med mångfacetterade perspektiv på problemet med utbrändhet bland kvinnor, vilket är avgörande för att främja en produktiv dialog och gemensamma ansträngningar för att hitta lösningar som gagnar alla.

INSTITUT INPRO

Tjeckien

Utbildningen slutar inte när du slutar skolan. Vårt mål är att utvidga utbildningen till platser och yrken där den annars inte skulle förekomma. Vi främjar livslångt lärande och yrkesinriktat lärande genom yrkesutbildning och rörlighet inom och utanför EU och samarbetar i internationella utbildningsprojekt för att utveckla innovativa läromedel för vuxna.

SMART UMBRELLA

Grekland

Smart Umbrella är ett nytt sätt att ta itu med gamla problem. Vi fungerade som en Smart Hub och ett supportcenter för innovation, start-ups, scale-ups och kreativa industrier. Specifikt är vi ett målinriktat och dedikerat Business Hub som tillhandahåller affärsutvecklingsrådgivning, genom rådgivning, coachning, mentorskap, yrkesutbildning och stöd genom europeiska projektaktiviteter.

Vi samarbetar med intressenter från den privata, offentliga och ideella sektorn i alla regioner för att identifiera deras mest värdefulla möjligheter, ta itu med deras mest kritiska utmaningar, utbilda deras personal och omvandla deras organisationer. Vårt skräddarsydda tillvägagångssätt kombinerar djupa insikter om dynamiken i organisationer, företag och marknader, med hänsyn till samhällets behov och till respektive målgrupp.

Center för Socialt Entreprenörskap Sverigee

Sverige

Centrum för socialt entreprenörskap arbetar för att främja hållbarhet och innovation genom att fungera som rådgivare till sociala och kulturella entreprenörer och genom att vara aktiva partners i EU-projekt med fokus på social inkludering, hållbarhet, antidiskrimineringsutbildning och jämställdhet. Vi arbetar också som experter på uppdrag av myndigheter och regioner både nationellt och internationellt. CSES startade 2011 som Sveriges första inkubator för socialt entreprenörskap. Sedan dess har vi stöttat tusentals människor med idéer som gör skillnad, alla med olika bakgrund, erfarenheter och utmaningar.

Instruction and Formation

Irland

I & F Education är en irländsk organisation som arbetar i och från Dublin för utbildningsutveckling för människor i alla åldrar, särskilt inom områdena entreprenörskap, idrott och personlig utveckling, ungdomar och skolor, språkinlärning, inkludering och mångfald samt landsbygdsutveckling. Vi betonar och lägger tonvikten på livslångt lärande och vuxenutbildning.

die Berater

Österike

Vår företagsgrupp består av die Berater: Österrikes ledande konsultföretag för utbildning MAKAM Research: Marknadsundersökningar med erkända verktygCATRO Personalberatung: Specialisten på strategisk HR-hantering Die berater® erbjuder kunderna omfattande kunskap om alla frågor inom personalhantering från en enda källa. Från rekrytering av personal till HR-rådgivning, coachning, medarbetarnöjdhetsanalyser till outplacement och personaluthyrning.

FORUM PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO, SL

Spanien

Vi är en spansk organisation med hemvist i Sevilla, med fokus på utbildning och pedagogisk utveckling av människor i alla åldrar, särskilt inom områdena ungdom och sport, entreprenörskap, språk och social integration. Våra utbildningsplaner är baserade på att förbättra elevernas färdigheter för deras framtida fördjupning på arbetsmarknaden, utöka och uppdatera deras kunskaper, samt kurser som specifikt riktar sig till anställda eller arbetslösa arbetstagare som vill skaffa sig nya färdigheter för sin utveckling och projektion på arbetsmarknaden.

ORANGE HILL

Poland

Vi är en polsk organisation med säte i Kraków som fokuserar på tre huvudpelare:

  • [KUNSKAP OCH ELEKTRONISKA VERKTYG] som i samarbete med den akademiska miljön utvecklar metoder och elektroniska verktyg för organisatorisk diagnostik.
  • STÖD TILL YRKESVERKSAMMA OCH NÄTVERK] som tillhandahåller särskilda diagnostiska lösningar till yrkesverksamma – utbildare och konsulter;
  • KONSULTTJÄNSTER] Design, genomförande och ledning av projekt med fokus på organisatorisk och personlig utveckling.

PRISM Impresa Sociale s.r.l.

Italien

PRISM är ett icke-vinstdrivande socialt företag med uppdraget att skapa lika möjligheter för lyhörda framsteg för samhällen, samhällen och människor – och fungerar som en kvalificerad utvecklingsagent, sedan 2012, med sitt operativa säte i staden Palermo och sitt säte i Enna, Italien.

PRISM representerar ett centrum för samplanering, öppet för offentliga och privata aktörer. för utarbetande av skräddarsydda utvecklingsstrategier och insatser som syftar till att tillvarata mångfald och dela lokalsamhällenas sociala, kulturella och ekonomiska resurser ur ett internationellt perspektiv.

PRISM-konceptet har sitt ursprung i hjärtat av det sicilianska inlandet, på initiativ av yrkesverksamma som arbetar med interkulturellt samarbete och dialog, både på europeisk och internationell nivå.