Εταίροι

Τίποτα από όσα επιδιώκει το έργο Beat Burnout δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών οργανισμών. Οι οργανισμοί αυτοί παρέχουν εναλλακτικές οπτικές για την επαγγελματική εξουθένωση των γυναικών, πράγμα που επιφέρει επιπρόσθετα ωφέλη στον διάλογο και στην αναζήτηση μιας κοινής λύσης για όλους.

INSTITUT INPRO

Τσεχία

Η εκπαίδευση δεν τελειώνει όταν φεύγετε από το σχολείο. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε την εκπαίδευση σε χώρους και επαγγέλματα όπου διαφορετικά δεν θα την συναντούσαμε. Προωθούμε τη δια βίου και επαγγελματική μάθηση μέσω της παροχής δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης και κινητικότητας εντός και εκτός της ΕΕ και συνεργαζόμαστε σε διεθνή εκπαιδευτικά έργα για την ανάπτυξη καινοτόμου υλικού εκπαίδευσης ενηλίκων.

SMART UMBRELLA

Ελλάδα

Η Smart Umbrella αποτελεί μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση παλαιών ζητημάτων. Λειτουργούμε ως Smart Hub και Kέντρο Yποστήριξης της Kαινοτομίας, των Νεοσύστατων Επιχειρήσεων, των Επιχειρήσεις Κλίμακας και των Δημιουργικών Βιομηχανιών. Συγκεκριμένα, είμαστε ένας στοχευμένος και εξειδικευμένος επιχειρηματικός κόμβος, παρέχοντας Συμβουλευτική για την ανάπτυξη επιχειρήσεων, μέσω Καθοδήγησης, Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Κατάρτισης, και υποστήριξη μέσω δραστηριοτήτων ευρωπαϊκών έργων.

Συνεργαζόμαστε με ενδιαφερόμενους φορείς από τον ιδιωτικό, δημόσιο και μη κερδοσκοπικό τομέα σε όλες τις περιοχές, για να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες τους με τη μεγαλύτερη αξία, να αντιμετωπίσουμε τις πιο κρίσιμες προκλήσεις τους, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό τους και να μετασχηματίσουμε τους οργανισμούς τους. Η εξατομικευμένη προσέγγισή μας συνδυάζει βαθιά γνώση της δυναμικής των οργανισμών, των εταιρειών και των αγορών, σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας και των αντίστοιχων ομάδων-στόχων.

Center för Socialt Entreprenörskap Sverigee

Σουηδία

Το Κέντρο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας εργάζεται για την προώθηση της βιωσιμότητας και της καινοτομίας ενεργώντας ως σύμβουλος σε κοινωνικούς και πολιτιστικούς επιχειρηματίες και όντας ενεργός εταίρος σε έργα της ΕΕ που εστιάζουν στην κοινωνική ένταξη, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση κατά των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων. Εργαζόμαστε επίσης ως εμπειρογνώμονες για λογαριασμό αρχών και περιφερειών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το CSES ξεκίνησε το 2011 ως η πρώτη θερμοκοιτίδα της Σουηδίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Από τότε, έχουμε υποστηρίξει χιλιάδες ανθρώπους με ιδέες που κάνουν τη διαφορά, όλοι με διαφορετικό υπόβαθρο, εμπειρίες και προκλήσεις.

Instruction and Formation

Ιρλανδία

I & F Education είναι μια οργάνωση με έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, και στοχεύει στην εκπαιδευτική ανάπτυξη ανθρώπων όλων των ηλικιών, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του αθλητισμού και της προσωπικής ανάπτυξης, των νέων και των σχολείων, στην εκμάθηση γλωσσών, την ενσωμάτωση και την ποικιλομορφία, καθώς και την αγροτική ανάπτυξη. Επιδιώκουμε και τονίζουμε τη σημασία της δια βίου μάθησης, καθώς και της μάθησης για ενήλικες.

die Berater

Αυστρία

Η εταιρική μας ομάδα αποτελείται από την die Berater®: MAKAM Research: Έρευνα αγοράς με αναγνωρισμένα εργαλεία CATRO Personalberatung: Ο ειδικός για τη στρατηγική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Η Die berater προσφέρει στους πελάτες ολοκληρωμένη τεχνογνωσία για όλα τα ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού από μία και μόνη πηγή. Από την αναζήτηση προσωπικού έως τη συμβουλευτική ανθρώπινου δυναμικού, την κατάρτιση και την εκπαίδευση, το coaching, τις αναλύσεις ικανοποίησης των εργαζομένων έως την εξεύρεση προσωπικού και τη μίσθωση προσωπικού.

FORUM PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO, SL

Ισπανία

Είμαστε ένας ισπανικός οργανισμός με έδρα τη Σεβίλλη, που επικεντρώνεται στην κατάρτιση και την εκπαιδευτική ανάπτυξη ατόμων όλων των ηλικιών, ιδίως στους τομείς της νεολαίας και του αθλητισμού, της επιχειρηματικότητας, των γλωσσών και της κοινωνικής ένταξης.

Τα εκπαιδευτικά μας σχέδια βασίζονται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των σπουδαστών για τη μελλοντική τους εμβάθυνση στην αγορά εργασίας, τη διεύρυνση και την επικαιροποίηση των γνώσεών τους, καθώς και σε μαθήματα που απευθύνονται ειδικά σε εργαζόμενους ή ανέργους που θέλουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για την ανάπτυξη και την προβολή τους στην αγορά εργασίας.

ORANGE HILL

Πολωνία

Είμαστε ένας πολωνικός οργανισμός με έδρα την Κρακοβία που επικεντρώνεται σε τρεις κύριους πυλώνες:

  • ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ αναπτύσσοντας, σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό περιβάλλον, μεθοδολογίες και ηλεκτρονικά εργαλεία για την οργανωτική διάγνωση,
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών λύσεων σε επαγγελματίες – εκπαιδευτές και συμβούλους,
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση έργων που επικεντρώνονται στην οργανωτική και προσωπική ανάπτυξη

PRISM Impresa Sociale s.r.l.

Ιταλία

Η PRISM είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση με αποστολή τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για την ανταποδοτική πρόοδο των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ανθρώπων – ενεργώντας ως ειδικευμένος αναπτυξιακός φορέας, από το 2012, με επιχειρησιακή έδρα την πόλη του Παλέρμο και έδρα την Enna της Ιταλίας.

Το PRISM αντιπροσωπεύει έναν κόμβο συν-σχεδιασμού, ανοιχτό σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για την εκπόνηση προσαρμοσμένων αναπτυξιακών στρατηγικών και παρεμβάσεων, με στόχο την αξιοποίηση της ποικιλομορφίας και την κοινή χρήση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών πόρων των τοπικών κοινοτήτων, από μια διεθνή προοπτική.

Η ιδέα του PRISM προέρχεται από την καρδιά της σικελικής ενδοχώρας, κατόπιν πρωτοβουλίας επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της διαπολιτισμικής συνεργασίας και του διαλόγου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο”.