Σχετικά με το έργο

Οι γενικοί στόχοι του έργου μας είναι η αύξηση της ψυχικής υγείας, η πρόληψη της εξουθένωσης και η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών που εργάζονται εξ αποστάσεως.

Υποστηρίζοντας τον στόχο της πολυμορφίας και της συμπερίληψης του προγράμματος Erasmus+ 2022.

Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες ως ομάδα έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία και έχουν υψηλότερο κίνδυνο εξάντλησης. Με το ΒΒ, θέλουμε να κατανοήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικό υλικό που θα βοηθήσει στην υποστήριξη των γυναικών που εργάζονται εξ αποστάσεως.

Το πεδίο εφαρμογής του έργου θα είναι η δημιουργία εργαλείων, ενός καταλόγου ελέγχου και η κατάρτιση υπευθύνων, διευθυντών και επαγελματιών στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την αντιμετώπιση της εξουθένωσης των γυναικών που εργάζονται εξ αποστάσεως και του κινδύνου αποκλεισμού τους από επαγγελματικές εξελίξεις.